Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”
Roger Bacon

Kandydaci do klasy 1c oraz grup dwujęzycznych w klasach 1a, 1b, 1d składają wniosek o przyjęcie do szkoły w terminie 7.05 – 11.05.2018 r.

W procesie rekrutacji do klas dwujęzycznych kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. 

Termin testu: 29 maja 2018r. o godz. 15.00

Spotkanie organizacyjne w sali nr 13  na  parterze. Prosimy o zgłoszenie się  kilka  minut wcześniej przed egzaminem  z legitymacją szkolną i długopisem.

_________________________________

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DLA KANDYDATÓW DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

W dniach 15, 17 oraz 24 maja w godzinach 15:00-16:00 odbędą się zajęcia przygotowujące do testu do klas dwujęzycznych. Chętnych prosimy o rejestrowanie się mailowo na adres: IXLOdwujezyczne@gmail.com do 14 maja 2018r.

W treści proszę podać imię i nazwisko, szkołę oraz wybrany termin. Ilość miejsc ograniczona (w przypadku braku miejsc na wybrany termin będziemy się kontaktować telefonicznie lub mailowo).

Przypominamy, że test jest obowiązkowy również dla osób, które klasę dwujęzyczną wybierają w drugiej i trzeciej preferencji.

Ważna informacja: termin składania podań do klas dwujęzycznych upływa 11 maja 2018r.

Serdecznie zapraszamy!

___________________________________

 

Zakres materiału obowiązujący na teście kompetencji w naszej szkole.

 

Zagadnienia z gramatyki języka angielskiego na poziomie B1

 1. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,  Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,  Future Simple, wyrażenie going to oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości
 2. Zdania czasowe (time clauses) z when, as, until, as soon as, after, before
 3. Mowa zależna (reported speech)
 4. Strona bierna (passive voice)
 5. Zdania podrzędnie złożone
 • przydawkowe określające (defining relative clauses) i nieokreślające (non-defining relative clauses)
 • warunkowe (typu 1, 2 i 3)
 1. Pytania
 • ogólne i szczegółowe
 • pośrednie (indirect questions)
 • pytania o podmiot i dopełnienie (subject/object questions)
 • pytania typu question tags
 1. Rzeczownik
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • rzeczowniki złożone
 • liczba mnoga regularna i nieregularna
 • przedimki: a(n), the, zero
 1. Czasownik
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • czasowniki modalne w teraźniejszości i przeszłości
 • wyrażenie used to
 1. Przymiotnik
 • stopniowanie regularne i nieregularne
 • zwroty porównujące typu as…as, the…the, too, enough
 • przymiotniki z –ed i –ing
 • przymiotniki mocne i słabe np. exhausted i tired
 1. Zaimek
 • zaimki ilościowe (quantifiers) much, many, a lot of, little, few itp.
 • zaimki zwrotne i wzajemne

 

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego na poziomie B1

 1. Człowiek
 2. Dom
 3. Szkoła
 4. Praca
 5. Życie rodzinne i towarzyskie
 6. Żywienie
 7. Zakupy i usługi
 8. Podróżowanie i turystyka
 9. Kultura
 10. Sport
 11. Zdrowie
 12. Nauka i technika
 13. Świat przyrody
 14. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

 

Funkcje językowe z języka angielskiego na poziomie B1

 1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
 2. Reagowanie językowe na różne sytuacje
 3. Prowadzenie rozmowy:
 4. Podtrzymywanie komunikacji, sygnalizowanie emocji (radość, smutek, niezadowolenie, niechęć, zgadzanie się, konieczność, satysfakcja)
 5. Opis czynności, zdarzeń
 • opis, charakterystyka postaci, przedmiotu lub miejsca
 • pytanie o drogę i udzielanie informacji na ten temat

 

Umiejętność pisania z języka angielskiego na poziomie B1

  1. Napisanie e-maila
  2. Krótkie wypracowanie/historyjka na zadany temat
  3. List nieformalny

Powrót do góry