Misja szkoły

Misją szkoły jest wykształcić niezależnych, kreatywnych i odpowiedzialnych ludzi w przyjaznym i kulturalnym środowisku. 

Szkoła pomaga uczniom wypracować własną tożsamość w oparciu o szacunek do dziedzictwa narodowego, jak również odmiennych kultur i poglądów.

Szkole zależy, aby jej uczniowie stali się aktywnymi, tolerancyjnymi i wrażliwymi dorosłymi ludźmi, którzy przyczynią się do stworzenia lepszego i spokojnego świata.

Powrót do góry